מוצרים בסל הקניות שלך
  .

 

תקנון האתר

א. אתר "אברהם מסחר אלקטרוני" הינו אתר קניה דרך האינטרנט.
ב. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוחות באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין "אברהם מסחר אלקטרוני" עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
רכישה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
המשלוחים באתר הינם בחינם למעט משלוח ע"י חברת שליחויות עד הבית שבו יש להוסיף תשלום של 45 ש"ח למשלוח .
 
תקנון רכישות

א."אברהם מסחר אלקטרוני" מאפשרת לך לרכוש מוצרים דרך האתר, בדרך קלה, ומהירה, ובמחירים זולים.

ב. כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את פרטיו של המוצר, ואת מחיר המכירה

ג. כדי לבצע רכישה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע "אברהם מסחר אלקטרוני" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי "אברהם מסחר אלקטרוני" ויישלח אישור בדואר אלקטרוני ואו דרך טלפון על ביצוע הפעולה.
חשוב להבהיר,הרשמה "אברהם מסחר אלקטרוני" מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות "אברהם מסחר אלקטרוני", אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של "אברהם מסחר אלקטרוני"
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את "אברהם מסחר אלקטרוני" הרישום שנרשם במחשבי" אברהם מסחר אלקטרוני" יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

כל המוצגים באתר זה אינם מהווים הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י "אברהם מסחר אלקטרוני"
רישומי המחשב של אברהם מסחר אלקטרוני" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברת "אברהם מסחר אלקטרוני" ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.
.
ד. במקרה והעסקה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם "אברהם מסחר אלקטרוני" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור סופי ע"י חברות האשראי . במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה רשאי "אברהם מסחר אלקטרוני" לבטל את ההזמנה לאלתר.

ה." אברהם מסחר אלקטרוני" יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה. בקשר למוצריהם ושירותיהם.לפרטים נוספים ובירורים,ניתן לפנות בדואר אלקטרוני או בטלפון.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאים "אברהם מסחר אלקטרוני" לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש ו/או הרכבה מכל מין וסוג שהוא ל"אברהם מסחר אלקטרוני" ויחויב בדמי המשלוח + דמי ביטול מכירה .

 
אופן הרכישה:

כל משתתף ראשי להגיש ולהשתתף במספר מכירות בו זמנית.

מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר ויכול לרכוש אותו באמצעות האתר או באמצעות הטלפון . רק לאחר מסירת הפרטים בטלפון או בדואר אלקטרוני  וקבלת אישור על כך מנציג "אברהם מסחר אלקטרוני" רק אז תחשב המכירה כמושלמת וסופית .
השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני  כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי .
 
שירות לקוחות

כל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני או פיזית  של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שרות הלקוחות שלנו .
"אברהם מסחר אלקטרוני" יעמוד לרשותכם בכל שאלה הקשורה לרכישת מוצר באתר ובכל נושא בכדי להפוך את הקניה לנוחה ונעימה. ימים א`-ה` משעה 09:00 עד 19:00
ימי ו` וערבי חג משעה 09:00 עד 13:00
פלאפון : 050-8676707

 
ימי שישי שבתות וערבי חג אינם נחשבים ליום עסקים.

"אברהם מסחר אלקטרוני" תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, אלא אם כן נכתב אחרת באתר "אברהם מסחר אלקטרוני" תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. ."אברהם מסחר אלקטרוני" מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי והתקבל אישור לעסקה מחברות האשראי.
"אברהם מסחר אלקטרוני" לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/ פעולות איבה\טרור \מלחמה או מאירועים שאינם בשליטתם של "אברהם מסחר אלקטרוני" לרבות שביתות השבתות.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "אברהם מסחר אלקטרוני" יהיה ראשי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
בכל מקרה הספקה מעבר לקו הירוק לפי שיקול דעתה הבלעדי של "אברהם מסחר אלקטרוני" ובתוספת מחיר..
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .
אחריות המוצרים ותקופת האחריות מופיעה בזמן רכישת המוצר באתר.מוצרים שלא רשום אחריות אין עליהם אחריות.
משלוח דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה או אישור על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את "אברהם מסחר אלקטרוני"
.

מי ראשי להשתמש באתר

כל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18) השתמשת באתר ואתה מתחת לגיל 18 יראו את השימוש באתר כאילו קיבלת אישור מהאפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד, חברה , ו/או עוסק מורשה הרשום כדין במדינת ישראל.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות.
המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת הרשומה במרשם האוכלוסין בישראל.


סודיות המשתמש באתר

כדי לרכוש מוצר או להשתתף במכירה.על הלקוח לבחור את המוצר, לגשת לקופה, למלא את כל הפרטים הרשומים באתר, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
המידע הנ"ל יישאר בידי "אברהם מסחר אלקטרוני. במידע שהועבר לו מעבר לשימוש הנ"ל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא אישור בכתב מכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה תאפשר גישה למידע רק לעובדיה המורשים לכך."אברהם מסחר אלקטרוני" עושה כל שביכולתה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה .


ביטול עסקה/רכישה
"אברהם מסחר אלקטרוני" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
חייב מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
להלן התנאים והאופן בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
*ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני
avi226@gmail.com ישירות לשרות הלקוחות של "אברהם מסחר אלקטרוני"..
ביטול עקב פגם:
מבקש מבצע הפעולה לבטל עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לו בפועל ע"י דף המכירה לבין מה שהתקבל.
יובהר ויודגש, קיבל מבצע הפעולה מוצר פגום, יאפשר מבצע הפעולה אברהם מסחר אלקטרוני" להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום.
ביטול שלא עקב פגם:
עד 14 יום מיום קבלת המוצר כפוף לחוק הגנת הצרכן סעיף ז בתקנון זה.

בכל מקרה
ביטול עסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא.לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה.

1. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו "אברהם מסחר אלקטרוני" או הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
2. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
3. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על "אברהם מסחר אלקטרוני" אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
5. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי "אברהם מסחר אלקטרוני" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה מכירה "אברהם מסחר אלקטרוני" או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, ולא אחראים לכל תוצאה שנגרמה למשתמש או לצד שלישי.
6. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7. "אברהם מסחר אלקטרוני" אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
8. "אברהם מסחר אלקטרוני" לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "אברהם מסחר אלקטרוני" שומרת את הזכות לבטל את הרכישה בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, "אברהם מסחר אלקטרוני" לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

הפרשנות והאכיפה של תקנון זה, מחלוקת או סכסוך יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ..